fondovi

EU fondovi

Naziv projekta:
Energetska obnova veleprodajnog centra voća i povrća Opuzen – Setovia voće d.o.o.

Broj ugovora: KK. 04.1.2.01.0042

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Ukupna vrijednost projekta:
20.176.945,53 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:
18.126.949,09 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava:
11.593.679,76 HRK

Razdoblje provedbe Projekta:
Od 24. travnja 2018. godine do 30. lipnja 2021.

Kratki opis i cilj projekta:
Cilj projekta je poboljšavanje energetske učinkovitosti poduzeća Setovia voće d.o.o. te povećanje udjela obnovljivih izvora energije kroz 8 mjera energetske obnove.

Kontakt osoba za više informacija:
Cecilija Martinović, 
cecilija@setovia-voce.hr, +385 1 2450 064

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Setovia voće d.o.o.
*
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
*Više informacija na www.strukturnifondovi.hr